Sugestia dotycząca mistrzostw Polski w lotach gołębi młodych

W sezonie 2019 na szczeblu ogólnopolskim PZHGP organizowane są dwa mistrzostwa w lotach gołębi młodych: MP typowane z całości spisu oraz MP olimpijskie Derby. W związku z tym, do Okręgu należy przygotować odpowiednio dwa zestawy spisów gołębi: z całości oraz 15 gołębi Derby.

Aby ułatwić tworzenie spisów gołębi, posezonową weryfikację wyników jak i pracę rachmistrza proponujemy przyjąć zasadę, aby 15 gołębi Derby, które są zgłaszane do MP olimpijskiego Derby, umieszczać jako pierwsze 15 gołębi na spisie gołębi (i oczywiście pierwsze 15 gołębi w zegarze ESK).

Program obliczeniowy „Górski”, w ramach sezonu 2019 gołębi młodych, zarówno przy ręcznym jak i automatycznym dodawaniu spisów gołębi będzie pierwsze 15 gołębi zaznaczał jako gołębie Derby, czyli biorące udział w MP olimpijskim Derby. Program umożliwi wygenerowanie spisu gołębi zarówno z całości jak i 15 gołębi Derby, tak aby spełnić wszelkie zapisy regulaminowe. Na liście konkursowej gołębie Derby będą zaznaczone symoblem G.

Jako podsumowanie powyższego można stwierdzić, że program obliczeniowy „Górski” dla 15 młodych gołębi Derby będzie się zachowywał analogicznie jak dla 50 gołębi dorosłych zgłaszanych do GMP. Oczywiście rachmistrz ma zawsze możliwość ręcznej edycji oznaczeń 15 gołębi Derby.

Formularze spisu gołębi

Formularze spisu gołębi w dwóch formatach:

Formularze spisu gołębi przeznaczone są przede wszystkim dla hodowców stosujących zagary analogowe (na tzw. „gumki”). Przypominamy, że hodowcy korzystający z zegarów ESK spisy gołębi powinni „oddawać” poprzez wydruk wprowadzonego do zegara ESK spisu gołębi z użyciem Kostki ESK.

Zachęcamy do komputerowego wypełniania spisu gołębi. Dzięki opcji importu z wypełnionego komputerowego spisu gołębi, rachmistrz nie będzie musiał ręcznie wpisywać gołębi do programu.

Symbole typowań ESK

Poniżej znajduje się lista marek zegarów dla których na liście zegarowej NIE MA numerów kolejności wkładania gołębi na lot. Proszę o typowanie według ustawionych w programie symboli.

.AMC-ESK: „SM” „S” – GMP, „M„- Inter.

Bricon Speedy: „AB” „A„-GMP, „B„-Inter.

Unikon: „SM” „S„-GMP, „M„- Inter.

Vizion: „SM” „S„-GMP, „M„-Inter.

TauRIS: „SM” „S„-GMP, „M„-Inter.

Zaleca się typowanie w zegarze ESK w celu późniejszej łatwiejszej weryfikacji wyników.